"Umění je krásná jiskra vykřesaná z lidského srdce Božským bleskem inspirace."

Nákupní košík


Detail objednávky Cena

Cena celkem:
[]

Doprava:

Konečná cena:

Adresa dodání

Vaše údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a nebudou nikde zveřejňovány.

Zde můžete vložit doplňující zprávu.

Checkout

Oblíbené příspěvky

Obrazy

Obrazy
Zlacené sítotisky, grafiky

Pánské doplňky

Pánské doplňky
Manžetové knoflíčky, spony do kravaty, odznaky, přívěsky

Dámské doplňky

Dámské doplňky
Designové šátky, přívěsky

Knihy

Knihy
Ilustrované knihy

Obraz Vize magického ornamentalismu
Tento obraz se jmenuje Vize magického ornamentalismu a symbolicky zobrazuje heslo tohoto stylu, které zní: "Ars scintilla pulchra est ex corde humano fulgore divino inspirationis excusa (česky: Umění je krásná jiskra vykřesaná z lidského srdce Božským bleskem inspirace)." Samotné motto je inspirované starou renesanční básní a jeho poselství spočívá v tom, že jedině spojením lidského a zároveň Božského může vzniknout vznešené a krásné dílo, které dokáže pozitivně působit na lidskou duši a tím ji přiblížit k vyšším sférám.

Mnoho odborníků mluví o definici, jež by přesně odpověděla na otázku, co vlastně je umění. My jako magičtí ornamentalisté odpovídáme jednoduše - umění je interakce mezi lidským a Božským, je to emanace světa idejí zhmotněná rukou výtvarníka v našem světě, která má skrze symboly předávat poselství sfér ostatním lidem...

Technika: sítotisk na zlatou fólii
Velikost: 30 x 30 cm
Autor: Jan Hachran
4500 Kč
Přidat do Košíku


Dámský šátek s motivem Artemis Efezské 
Artemis Efezská je vedle Isis, Astarté, Innany a dalších jedna z řady starověkých bohyní, která reprezentuje ženský element. Byla uctívána především v řeckém městě Efesos, který se nacházel v Malé Asii a její kult, narozdíl od kultu bohyně Artemis, jenž se vyvinul v jiných řeckých městských státech, vznikl v postatě syntézou klasicky řecké mytologické představy o Artemidě jakožto bohyni panenství, lovu a přírody s kultem maloasijské mateřské bohyně Kybelé. Vznikl tak náboženský systém, který byl zosobňován zejména sochou této bohyně (údajně vyrobené z kamene spadlého z nebes, tedy nejspíše z meteoritu), jenž se nacházela v chrámu patřícímu k sedmi divům starověkého světa. Tomuto idolu přinášeli oběti a dary lidé z celého středomoří, včetně mnoha králů a několika římských císařů. Efez byl v podstatě jedním z nejvýznamějších poutních míst své doby. Zmiňuje se o něm i Bible, konkrétně kapitola, kdy se svatý Pavel vydá do Efezu kázat evangelium, což ve městě vyvolá bouře a nepokoje, které vyvrcholí velikým shromážděním v místním amfiteátru, kde obyvatelé 2 hodiny provolávají: "Megalé hé Artemis Efesión!", tedy "Veliká je Artemis Efezská!". O pár století později vlivem nástupu křesťanství kult zaniká, je však v podstatě nahrazen kultem panny Marie, který dle mého soudu a názoru z kultu těchto starověkých bohyní z velké části vychází a je do určité míry jejich následovníkem. 

Zajímavostí je, že celý šátek je koncipován tak, aby z hlediska použitých planetárních korespondencí co nejvíce odpovídal planetě Venuši a částečně též Měsíci, a tím byl spojen nejen s touto bohyní, ale i s ženským elementem obecně. Dominantní je zde zelená barva a její různé odstíny, použité rostliny a zvířata jsou s tímto kultem a výše zmíněnými astrologickými planetami spojeny též.

Technika: umělecký tisk na látku, vytvořeno podle ručního výtvarného návrhu
Materiál: umělé hedvábí
Velikost: 80 x 80 cm
Autor: Jan Hachran

MOMENTÁLNĚ VYPRODÁNO
1600 Kč
Přidat do Košíku
Obraz Zlaté teleTento obraz ve své podstatě zobrazuje z ezoterního pohledu událost, o které se píše ve Starém zákoně, a která se měla odehrát při putování Mojžíše a jeho lidu do země zaslíbené. Správnou cestu měl Židům ukazovat sám Bůh, který se v noci objevoval v podobě sloupu ohně a v noci v podobě sloupu kouře. Když došli k hoře Sinaj, utábořili se pod ní a Mojžíš vystoupal na její vrchol, kde od samotného Boha obdržel desky zákona (desatero). Na hoře pobýval několik dní, během kterých panoval v táboře neklid, jelikož se dlouho nevracel. Mezitím dostali někteří z Židů nápad - šli za mojžíšovým bratrem Áronem a požádali ho, aby ze zlatých šperků, konkrétně naušnic, které měli u sebe, vytvořil zpodobnění Hospodina jako býčka, což byla božská forma, jenž znali z Egypta, kde byl symbolem boha Hapiho (řecky Apis), což bylo jedno z božstev spojovaných s řekou Nil, zejména s jedním jejím aspektem, konkrétně nilskými záplavami, které pravidelně každým rokem přinášeli úrodné bahno. Hapi byl tedy bohem úrody a plodnosti. A právě toto zpodobnění Židé okopírovali. 

Když sochu býčka vztyčili, tak Bůh Mojžíši rozkázal, aby opustil vrchol hory a šel napravit tyto nepravosti, které se na jejím úpatí zrovna odehrávaly. Modloslužebnictví bylo totiž lidu Izraele přísně zapovězeno. Když tam dorazil, spatřil bujaré veselí a tanec kolem sochy, což ho rozhněvalo natolik, že praštil deskami o zem až se rozbily na několik kusů. Následně nakázal býčka rozbít, roztavit a rozprášit do okolí. Od té doby se říká, že když někdo uctívá zlaté tele, tak se klaní falešné modle.

K tomuto zboží obdržíte speciální certifikát, který garantuje pravost díla i to, že těchto zlacených sítotisků je v sérii od každého obrazu pouze malé omezené množství a více jich už nikdy nebude. Každý kus je zezadu signován autorem, v případě Vašeho přání je možné připsat i konkrétní věnování.

Technika: sítotisk na zlatou fólii
Velikost: A4
Autor: Jan Hachran
4800 Kč
Přidat do KošíkuManžetové knoflíčky se svatým Jiřím a drakem (stříbrná varianta) 

Na těchto knoflíčcích je vyobrazen jeden z nejdůležitějších křesťanských světců a mučedníků svatý Jiří. 

Svatý Jiří, latinsky sanctus Georgius, se narodil nejpravděpodobněji ve 3. století ve východních provincii Římské říše, konkrétně v Anatolii. Byl římským legionářem, stejně jako jeho otec. Při velikém pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána se odmítl jako voják a křesťan na těchto akcí podílet a sám byl podroben krutému mučení, během kterého zemřel. Nejznámější svatojiřská legenda se však týká jeho souboje s drakem. Ten se odehrál u města Kyrény v Lybii, u kterého se nacházel pramen, jenž byl jediným zdrojem vody pro celé okolí. Jednoho dne se však u něj uhnízdil drak a zoufalí obyvatelé, aby alespoň nějakou vodu získali, museli draka vylákat každý den z hnízda. Jediný způsob jak toho dosáhnout byla však lidská oběť a ve městě se každý den losovalo, kdo se jí stane. Jednou padl los na královskou dceru, ale zrovna kolem jel svatý Jiří, který draka zabil. Obyvatelé byli šťastní a z vděčnosti se všichni zřekli pohanství a přijali křesťanství. Symbol na těchto knoflíčcích je tradiční ukázkou vítězství dobra nad zlem, a proto věřím, že svému budoucímu majiteli přinesou hodně štěstí a spokojenosti do života a pomohou mu překonat všechny zlé překážky, které ho na jeho cestě čekají.

Výrobu podle mého designového návrhu obstarala jedna malá česká firma - jedná se tedy 100% o český výrobek. Zboží dostanete v originální dárkové krabičce s mým logem, která je přímo pro tyto knoflíčky speciálně vyrobena. K tomu přidávám ještě malou knížečku, ve které je stručně vysvětlen mystický význam použité symboliky.

Technika: ražba do bižuterního kovu + smaltování, vyrobeno českou firmou podle mého výtvarného návrhu, ošetřeno lakem proti korozi a poškrábání
Velikost: 2,3 x 2,5 cm
Autor: Jan Hachran
420 Kč
Přidat do Košíku

Obraz Kristův zlatý rozsévačObraz inspirovaný kristovým podobenstvím o rozsévači. Na obraze je navíc tento příběh dán do ezoterických a mystických souvislostí.

K tomuto zboží obdržíte speciální certifikát, který garantuje pravost díla i to, že těchto zlacených sítotisků je v sérii od každého obrazu pouze malé omezené množství a více jich už nikdy nebude. Každý kus je zezadu signován autorem, v případě Vašeho přání je možné připsat i konkrétní věnování.

Technika: sítotisk na zlatou fólii
Velikost: 30 x 30 cm
Autor: Jan Hachran
5 500 Kč
Přidat do Košíku


Obraz Panna Marie GuadalupskáObraz je inspirován jedním z nejslavnějších mariánských zjevení a to zjevením Panny Marie Guadalupské, které se odehrálo v 16. století v Mexiku.

K tomuto zboží obdržíte speciální certifikát, který garantuje pravost díla i to, že těchto zlacených sítotisků je v sérii od každého obrazu pouze malé omezené množství a více jich už nikdy nebude. Každý kus je zezadu signován autorem, v případě Vašeho přání je možné připsat i konkrétní věnování.

Technika: sítotisk na zlatou fólii
Velikost: A3
Autor: Jan Hachran
5 400 Kč
Přidat do Košíku


Manžetové knoflíčky s Pražským JezulátkemManžetové knoflíčky s motivem Pražského Jezulátka. Tato soška, jenž byla vyrobena ve Španělsku v druhé polovině 16. století, má podle mnoha zdrojů zázračné vlastnosti. Už její výrobě prý předcházelo zjevení Ježíše v dětské podobě jistému španělskému mnichovi, který měl podle tohoto zjevení sošku vyrobit. Do Čech ji měla přivézt Polyxena z Lobkowitz, jejíž matka (Marie Pernštejnská de Lara y Mendosa) pocházela ze Španělska. Brzy se o sošce rozkřiklo, že je zázračná a začala být uctívána - nejprve v kapli Lobkowitzkého paláce a poté v Kostele panny Marie Vítězné na Malé straně, kde se nachází dodnes.

Výrobu podle mého designového návrhu obstarala jedna malá česká firma - jedná se tedy 100% o český výrobek. Zboží dostanete v originální dárkové krabičce s mým logem, která je přímo pro tyto knoflíčky speciálně vyrobena. K tomu přidávám ještě malou knížečku, ve které je stručně vysvětlen mystický význam použité symboliky.

Technika: ražba do tombaku + smaltování, ošetřeno lakem proti korozi a poškrábání
Velikost: 1,8 x 2,5 cm
Autor: Jan Hachran
590 Kč
Přidat do KošíkuObraz Panna a drakTento zlacený obraz zobrazuje téma inspirované stejnojmenou pásaží v biblickém zjevení svatého Jana (apokalypsa) a dává ho do souvislosti s magií, alchymií a hermetismem. Zjednodušeně můžeme říci, že pouze ztvárňuje archetypální souboj dobra a zla, ve skutečnosti však obsahuje mnoho navzájem propojených duchovních rovin, které spolu na mnoha úrovních korespondují. Vzniká tak vzájemně komunikujíci celek, který může na člověka silně magicky i esteticky působit.

K tomuto zboží obdržíte speciální certifikát, který garantuje pravost díla i to, že těchto zlacených sítotisků je v sérii od každého obrazu pouze malé omezené množství a více jich už nikdy nebude. Každý kus je zezadu signován autorem, v případě Vašeho přání je možné připsat i konkrétní věnování.

Technika: sítotisk na zlatou fólii, vytvořeno podle mého ručního návrhu
Velikost: A3
Autor: Jan Hachran
6 600 Kč
Přidat do Košíku
O nás

Jan Hachran - prodej umění

Instagram Jan Hachran - prodej umění


Informace