"Umění je krásná jiskra vykřesaná z lidského srdce Božským bleskem inspirace."

Nákupní košík


Detail objednávky Cena

Cena celkem:
[]

Doprava:

Konečná cena:

Adresa dodání

Vaše údaje slouží pouze k vyřízení objednávky a nebudou nikde zveřejňovány.

Zde můžete vložit doplňující zprávu.

Checkout

Oblíbené příspěvky

Obraz Zlaté tele

  Tento obraz ve své podstatě zobrazuje z ezoterního pohledu událost, o které se píše ve Starém zákoně, a která se měla odehrát při putování Mojžíše a jeho lidu do země zaslíbené. Správnou cestu měl Židům ukazovat sám Bůh, který se v noci objevoval v podobě sloupu ohně a v noci v podobě sloupu kouře. Když došli k hoře Sinaj, utábořili se pod ní a Mojžíš vystoupal na její vrchol, kde od samotného Boha obdržel desky zákona (desatero). Na hoře pobýval několik dní, během kterých panoval v táboře neklid, jelikož se dlouho nevracel. Mezitím dostali někteří z Židů nápad - šli za mojžíšovým bratrem Áronem a požádali ho, aby ze zlatých šperků, konkrétně naušnic, které měli u sebe, vytvořil zpodobnění Hospodina jako býčka, což byla božská forma, jenž znali z Egypta, kde byl symbolem boha Hapiho (řecky Apis), což bylo jedno z božstev spojovaných s řekou Nil, zejména s jedním jejím aspektem, konkrétně nilskými záplavami, které pravidelně každým rokem přinášeli úrodné bahno. Hapi byl tedy bohem úrody a plodnosti. A právě toto zpodobnění Židé okopírovali. 

Když sochu býčka vztyčili, tak Bůh Mojžíši rozkázal, aby opustil vrchol hory a šel napravit tyto nepravosti, které se na jejím úpatí zrovna odehrávaly. Modloslužebnictví bylo totiž lidu Izraele přísně zapovězeno. Když tam dorazil, spatřil bujaré veselí a tanec kolem sochy, což ho rozhněvalo natolik, že praštil deskami o zem až se rozbily na několik kusů. Následně nakázal býčka rozbít, roztavit a rozprášit do okolí. Od té doby se říká, že když někdo uctívá zlaté tele, tak se klaní falešné modle.

K tomuto zboží obdržíte speciální certifikát, který garantuje pravost díla i to, že těchto zlacených sítotisků je v sérii od každého obrazu pouze malé omezené množství a více jich už nikdy nebude. Každý kus je zezadu signován autorem, v případě Vašeho přání je možné připsat i konkrétní věnování.

Technika: sítotisk na zlatou fólii
Velikost: A4
Autor: Jan Hachran
4800 Kč
Přidat do KošíkuŽádné komentářů Přidejte svůj komentářů

Okomentovat


 


Instagram Jan Hachran - prodej umění


Informace